WERKWIJZE

Impaqed Products: eerst goed luisteren…

Niet alleen de flexibele maatwerkoplossingen van Impaqed Products maken het verschil. Ook onze manier van samenwerken met onze opdrachtgevers biedt veel toegevoegde waarde. 

We luisteren eerst intensief naar u. En stellen relevante vragen: hoe gebruikt u of uw klanten uw voertuigen? Wat wilt u doen met de door TPMS gegenereerde data? Hoe wilt u die analyseren en welk doel dient die analyse voor uw bedrijfsvoering? Kortom, de specifieke situatie en gehanteerde procedures van de klant in al zijn facetten staan centraal. Hét ideale uitgangspunt voor 100% maatwerk voor uw TPMS-oplossing.

Specifieke aanpak per doelgroep

Impaqed Products werkt voor meerdere doelgroepen van afnemers met ieder hun eigen technische insteek en belangen. Graag lichten wij u onze werkwijze per doelgroep kort toe.

Transporteurs: hoe zijn uw chauffeurs opgeleid om met TPMS om te gaan? Wat is hun awareness op dit specifieke terrein? Wat gaat u exact met de vergaarde TPMS-data doen? Wat wilt u hiermee bereiken op het vlak van efficiency, kostenbesparing en vooral ook veiligheid? Vragen aan de hand waarvan Impaqed Products samen met u de optimale praktische TPMS-oplossing samenstelt.

Vrachtwagenfabrikanten: hoe kunnen we voor u de inbouw van TPMS echt efficiënt integreren in uw assemblage- en/of productieproces? Is er sprake van voormontages waar TPMS in moet worden ingepast? En vooral: wat zijn de klant specifieke wensen van uw opdrachtgevers die een bestelling plaatsen op het gebied van TPMS? Complexe materie die Impaqed Products graag helder voor u uitlegt en begeleidt. Wij kunnen met onze leveringen naadloos aansluiten op de processen van vrachtwagenfabrikanten.

Dealers: hoe gaat u om met de wensen van uw klanten op het gebied van TPMS? Welke voorlichting in het verkoop- en serviceproces kunt u hierover geven? Welke kennis heeft u zelf al op dit specialistische terrein? En hoe leidt u uw klant toe naar de perfect passende keuze op het vlak van TPMS? Op al die vragen, en meer, geeft Impaqed Products relevante antwoorden. Als dat wenselijk is, kunnen we zelfs samen met u een inventarisatie uitvoeren bij uw klant.

Telematicabedrijven: telematicabedrijven krijgen meer en meer vraag naar het in hun platform integreren van bandenspanning monitoring. Als zij de TPMS van Impaqed Products daaraan koppelen, levert hen dat een toegevoegde waarde op richting hun eindgebruikers, want het monitoren en analyseren van de druk- en temperatuurgegevens levert zeer waardevolle informatie op over niet alleen de banden, maar ook de remmen en wiellagers. De samenwerking hierin is helder en synergetisch: Impaqed Products verzorgt het systeem voor TPMS en het telematicabedrijf faciliteert het doorgeven van de hiermee gegenereerde data door deze mogelijkheid op te nemen in hun user interface. Elke samenwerkingsvorm is hierin mogelijk, overlegt u gerust.

100% integer met langdurige en consistente zakenrelaties

Zoals u ziet, bedient Impaqed Products meerdere geledingen in de bedrijfskolom, van producent tot en met telematicabedrijf. Hierbij houden we onze integriteit in de omgang met uiteenlopende kanalen al jarenlang gescheiden, zuiver en transparant. De veelal vertrouwelijke informatie en gegevens die we tijdens onze contacten opdoen worden altijd vertrouwelijk gehouden en met uiterste zorg behandeld. De vele langdurige en consistente zakenrelaties die we hebben opgebouwd zijn hiervan het levende bewijs.

Uw cultuur is voor ons bepalend

Impaqed Products is actief in landen in de hele EU. Uiteraard doen zich daarbinnen zakelijke cultuurverschillen voor. Wij Europeanen kennen die land specifieke subtiliteiten en conformeren ons daaraan. Hiertoe zijn we in staat door te putten uit onze lange ervaring in alle Europese windstreken. Daarom genieten we ook van onze letterlijk grenzeloze samenwerking.

Impaqed Products

Korenmolen 24

8124 BA Wesepe

The Netherlands

 

Contact

+31 (0)55 360 08 64

 info@impaqedproducts.eu