Voor OTR en Grondverzetmachines die veel te verduren krijgen en nagenoeg permanent in gebruik zijn, is bandenspanning van grote invloed op de operationele kosten en de bedrijfszekerheid. 

Impaqed Products biedt een specifiek voor OTR gebruik ontwikkelde TPMS oplossing die optimaal is toegesneden op het specifieke gebruik en de gebruiksomstandigheden.