VOORDELEN TPMS

Wat is het belang van TPMS?

Bandenspanning is een belangrijk onderwerp tegenwoordig. Het altijd rijden met de correcte bandenspanning heeft veel positieve gevolgen; het spaart brandstof, verlaagt de CO2-uitstoot, verlaagt de bandenslijtage en verhoogt de verkeersveiligheid. Iedereen weet dat TPMS vele voordelen kent …, maar hoeveel mensen meten minstens eens in de paar weken hun bandenspanning? 

Uit onderzoek van Firestone bleek dat er jaarlijks alleen in Engeland al 75000 ongelukken gebeuren die door een klapband zijn veroorzaakt.

Daarom zijn er, ook van overheidswege, tegenwoordig veel campagnes die bandenspanning onder de aandacht brengen. Gericht op zowel particulieren als professionele ‘bestuurders’ en wagenparkbeheerders. Denk aan ‘Het Nieuwe Rijden’, ‘Houdt de spanning er in’ etc.

Brandstof besparing

Voor de meeste voertuigcategorieën lopen de schattingen voor de brandstofbesparing, die te realiseren is met een TPMS-systeem, uiteen van minimaal 2,5% tot wel 7%. Dat geldt voor zowel personenauto’s als trucks en bussen. Dat betekent dat de complete aanschafprijs van een Impaqed Products TPMS voor trucks binnen enkele maanden volledig is terugverdiend. Daarnaast zijn de andere positieve effecten zoals veiligheid, milieu en bedrijfszekerheid dus ‘gratis’ gerealiseerd!

TPMS telematica infographic

Voor mij geldt dat niet!

Of toch wel? Iedere band verliest geleidelijk aan spanning. Zeer veel voertuigen rijden als gevolg daarvan – onbewust – met onderspanning. Ieder onderzoek bewijst het weer.
Zo heeft bandenfabrikant Goodyear in 2008 in de Benelux onderzoek gedaan naar truckbanden. 68% had een te lage spanning, gemiddeld maar liefst 16% lager dan de adviesspanning!
Voor personen auto’s gelden vergelijkbare aantallen.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Bij bedrijven die interne protocollen hebben voor bandenspanningcontrole is dat een aanzienlijke tijdsbelasting. TPMS-systemen helpen aanzienlijk bij al deze aspecten en ondersteunen de dagelijkse gebruiker van een voertuig zonder veel discipline te vragen. Veel bedrijven hebben in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen ook een ‘groene paragraaf’ waar dergelijke doelstellingen in verwoord zijn. Het monteren van een TPMS systeem op de in gebruik zijnde voertuigen kan een snelle en zeer effectieve bijdrage zijn aan het bereiken van de ‘groene’ doelstellingen. Bovendien zullen de medewerkers door het gebruik van de TPMS actiever en bewuster worden van deze belangen.

Veiligheid

Een te lage bandenspanning leidt al snel tot een verslechtering van het stuur- en weggedrag van een voertuig. Naarmate de spanning daalt, neemt het gevaar snel toe, en ook de kans op bijv. een klapband.
Zo is bij voorbeeld 75% van alle klapbanden bij trucks het gevolg van het rijden met onderspanning. Door vroegtijdig te signaleren dat de spanning daalt, is vaak nog rijdend een werkplaats te bereiken, waardoor veel schade en kosten bespaard worden.

Levensduur van uw banden

Een optimale controle van de bandenspanning komt de levensduur van uw banden ten goede. Door de Vaco gepubliceerde cijfers geven aan dat alleen in Nederland al op jaarbasis 30.000 personenautobanden onnodig vervangen worden als gevolg van het rijden met een te lage bandenspanning.

Subsidie mogelijkheden

Vanwege de bovengenoemde voordelen voor milieu en budget stimuleert de Duitse overheid de aanschaf van een Impaqed Products TPMS systeem.

In Nederland is dat met ingang van 2014 helaas niet meer het geval. Agentschap.nl heeft geoordeeld dat TPMS een dermate logische investering is, die zich dermate snel terugverdient, dat het niet meer nodig is de aanschaf te ondersteunen met een Energie Investerings Aftrek.

Feitelijk is er niet veel tegenin te brengen – onze TPMS in een zakelijke toepassing verdient zich doorgaans ruim binnen een jaar terug – maar het is wel spijtig dat onze TPMS juist omdat hij heel zinnig is niet meer gesubsidieerd wordt.

Benieuwd naar onze producten en de specifieke voordelen van TPMS?

Wij bieden verschillende systemen aan voor alle soorten bedrijfsvoertuigen: Trucks, bussen en OTR.

Impaqed Products

Korenmolen 24

8124 BA Wesepe

The Netherlands

 

Contact

+31 (0)55 360 08 64

 info@impaqedproducts.eu