Dodatkowe czujniki do Impaqed Products TPMS do rizszerzania systemu do 38 opon.

Dane techniczne

Czujnik

  • Temperatura podczas działania: -40°C ~ +125°C
  • Wymiary: Ø 33,0 mm x 29,0 mm
  • Dokładność: ± 0,15 bar
  • Zabezpieczenie antykradzieżowe